top of page

Ons Visie

Die optimale maatskaplike funksionering van die individu, familie en gemeenskap tot eer van ons Skepper.

Die maatskaplike werk en die omsien na die welsyn van mense wat moeilik vir hulself kan sorg.

Die opheffing van mense en kinders hoofsaaklik as ‘n gesin.

Om mense te bemagtig, vir hulle weer hoop te gee om hulle mens waardigheid terug te bring, ma om mense te help om hulleself te kan help.

Hierdie is vir ons veel meer as ‘n blote keuse dit is vir ons ‘n roeping

bottom of page